El – e prima mea iubire.

Nu-mi amintesc exact cînd și-a făcut loc în trecutul meu, a fost ceva de genul: “fără început” și parcă ieri.  Nu avea nimic ieșit din comun, un bărbat obișnuit cu mers rapid, decizii indiscutabile și țeluri mari.

Mă ducea de mîină fără să se jeneze că ceilalți bărbați nu prea o făceau în public cu ale lor, motivînd “din lipsă de timp”, el însă a găsit mereu timp pentru mine, eram o prioritate absolută. Mă alintam în gînd să știu cum mă privește lumea doar pentru că eram “a lui”, mai ales că mulți îl respectau pentru capacitatea de a face multe lucruri odată și spiritul lui de analiză. Intuiția nebună pe care o am, el mi-a antrenato…

La un moment dat, cînd am mai prins la minte și am început să-mi controlez emoțiile matur, am devenit geloasă, aveam și motive – îl împărțeam la două. Nu mă deranja, știam că dragostea lui pentru mine crește pe zi ce trece, o vedeam din comportament, din dorința de a-mi da tot ce e mai bun, era sincer mereu.

Iubea caii la nebunie m-a învățat să călăresc – e o plăcere indiscutabilă.

Îmi lipsesc serile cu cîntece la chitară și acordeon, și pian… Cînta atît de bine… Toți prietenii îl adorau! Eu eram în postură de solistă și aveam și cîntecele preferate la fiecare instrument.

Mi-i dor de chitară și pian … și mă gîndesc aproape zilnic la el, cînd merg pe drum, sau cînd îi văd pe alții cum duc de mîină pe cineva așa cum am fost dusă și eu.  Mă gîndesc la toate momentele cînd am putut să-i spun cît de mult țin la el și am ratat șansă fiind egoistă.

Înainte de somn, uneori, îmi fug în fața ochilor imagini din trecut și foarte rar am norocul să-l văd în vis, s-a întîmplat de 3 ori doar – prea puțin pentru timpul de cînd nu l-am văzut…

Și atunci, dacă îl visez, o sun pe ce-a de-a doua, să-i zic și ei că el oricum nu mă uită:

“Mamă, l-am visat pe tata…”

[EN]

He is my first love

Don’t quite remember when he entered in my past, it was something like: “without beginning” and as if it happened yesterday. There was nothing out of the ordinary, a man  walking fast, indiscutable decisions  and great goals.

We were always going together hand in hand, he was never embarrassed that other men did not do the same publicly with their girls, motivating: “lack of time”, but he always had time for me, I was a top priority in his life. I was so proud to observe how everybody loked at me only because I was “his girl”, especially since many respected him for being able to do many things at once and for his spirit of the analysis.  The crazy intuition that I’ve got, was trained by him…

At one point in time, when I learned to control my emotions in a mature way, I became jealous, I had reasons – we were dividing him by two. However that was not bothering me, I knew his love for me was growing every day, I saw it in his behavior, his strong desire to give my the best, he was always honest to me.

He loved horses and taught me to ride – this is an amazing pleasure.

I miss the evenings with guitar and accordion, and piano … He was playing so well … All our friends adored him! I was in the singer position and I was having favorite songs for each instrument.

I miss the guitar and piano … and I think about him almost every day when I am walking, or when I see others going hand in hand as we were… I regret the moments when I could tell him how much I care about him and I missed the chance being too selfish.

Before falling sleep, sometimes images of the past run in front of my eyes and rarely I have the chance to see him in dreams, it happened 3 times only – too few considering the long time since we haven’t seen each other.

And then, after waking up from the dream, I call the second one, to tell her that he thinks of me anyway:

“Mom, I saw father in dreams last night …”

Advertisements
This entry was posted in Poezie. Bookmark the permalink.

1 Response to El – e prima mea iubire.

  1. Dunitru says:

    frumos ai scris, maladeatsa!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s