Sinceritate și continuitate.

 

… mule gînduri … prea multe gînduri … multe văd, aș vrea mai puține , oameni mulți, puține adevăruri … bulversată, încurcată …

… tindem să punem încredere în cei dragi, cei care ne cer asta, sau pur și simplu oamenii din viața noastră, cum se face că anume acele persoane nu sunt sincere cu noi?

Sau poate mulți nici nu vor să audă adevărul? Și de fapt, vrem noi oare să știm adevărul sau vrem să verificăm și să ne confirmăm ceea în ce credem deja?

Oare se merită să spui adevărul oamenilor care nu-l  apreciază? Oare se merită să fii o carte deschisă pentru cei care nu știu să citească printre rînduri?

Adevărul pur și sincer nu e niciodată simplu de spus. Ca să fii sincer, trebuie să fii și puternic, să poți recunoaște și spune în față ce crezi, ce simți, ce dorești … facînd asta cu un calm bestial.

Nu vă complicați cu cei ce caută doar motive, nu și posibilități. Demnitatea voastră e un atribut de valoare.

Eventual, toate lucrurile se vor așeza la locul lor, pînă atunci rîdeți în situații confuze, trăți cu momentul și gîndiți-vă că toate au un motiv și vor avea continuitate, dacă va fi sinceritate, reciprocă.

[EN] Sustainability in sincerity

…  thoughts … too many thoughts … I see a lot, I wish I didn’t,  so many people, so little sincerity… lost, confused …

… We tend to trust the beloved ones, those who ask it from us, or simply those that have a role in our lives, how come they are not honest with us in their turn?

Or maybe, people even do not want to hear the truth? And actually, do we really want to know the truth or we just want to check and reconfirm what we already believe ?

Is it worth telling the truth to people who do not appreciate it? Is it worth to be an open book for those who can not read between the lines?

Pure and honest truth is never easy to say. To be honest, you have to be strong and to tell directly what you think, what you feel, what you want … doing it extremely calm.

Don’t mess up with those looking  just for causes, not possibilities. Your dignity is a valuable attribute.

Eventually all the pieces fall into place….until then, laugh at the confusion, live for the moment, and know that everything happens for a reason and will have continuity, if there is sincerity, mutual sincerity.

 

Advertisements
This entry was posted in Poezie and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Sinceritate și continuitate.

  1. Cristina M. says:

    hai la Mc Donald’s!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s