Fetele și confortul psihologic

E foarte hazliu să comparăm cîte din noi, fiind mici, își doresc să devină cineva pentru ca apoi, cînd creștem, să ne mulțumim dacă devenim măcar ceva…

Se pare că toate pornesc de la confortul psihologic care are două părți ale aceleiași monede.

1. Confortul psihologic exterior. Este o chestie foarte delicată care ne joacă festa, zilnic. Nu-l veți simți, nici pipăi, nici vedea, dar îl puteți depista dacă analizați comportamentul vostru. O analiză a ultimelor 3 zile e deajuns!

– dacă ați preferat să mergeți acasă și nu la sport (chiar dacă e ziua în care aveți regimul),

– dacă ați uitat să vă spălați părul dimineața și ați apelat la coafura “queue de cheval” pentru a ascunde asta,

– dacă ați preferat să dormiți cu 20 minute mai mult în loc să le folosiți pt un machiaj proaspăt,

– dacă îmbrăcați blugii dimineața în loc de rochia elegantă sau costumul preferat,

Nota bene

– dacă nu vă ajung bani, vreți o carieră, dar nu sunteți gata să riscați, să schimbați jobul și nici să mergeți seara la traininguri de profesionalizare, să mai faceți o facultate poate,

– dacă majoritatea weekend-urilor le petreceți în pat în pijama, în loc să ieșiți să vedeți ce mai face lumea,

e jale! Aveți un confort psihologic exterior care vă ține pe loc! Trebuie să faceți o schimbare, adică, tot ce e scris mai sus, să fie invers la 180 de grade.

1. Confortul psihologic interior. Este o chestie absolut indispensabilă, balanța și liniștea sufletească, respectul față de sine, autoaprecierea. Îmi displace să văd fetele fără poftă de viață, fără zîmbet și în genere fără caracter. E o problemă serioasă mai ales dacă nu știți ce puteți face și ce meritați!

Învățați să vă bucurați de fiecare zi, de lucrurile mici, de oamenii din viața voastră. Nu așteptați să vi se dea totul, OBȚINEȚI VOI! Emanați pozitivism și pofta de viață! Nimeni nu are nevoie de o mutră acră alături care este veșnic nemulțumită chiar dacă ia dejunul la Marius (pentru acolo sunt cele mai frumoase dejunuri Duminica, vă zic sincer!)

Cert este că cele două zone de confort se intersectează reciproc atît de fin că le încurcați. Pănă la urmă confortul psihologic exterior influențează partea interioară și invers.

Dar un lucru este cert, dacă aveți confortul psihologic interior, pe care doar voi îl puteți învăța cum să-l obțineți și cum să-l mențineți, confortul exterior va avea altă descriere, va deveni altul cu alte priorități și țeluri!

Trezițivă, gimnastică, dejun sănătos, zîmbetul pe buze și poftă de o nouă zi!

[EN] Girls and their comfort zone.

It’s very funny to compare how many of us, being small, want to become somebody and then when we grow, we end up in being ok to become at least something …

It seems that the key answer is in the psychological comfort that has two sides of the same coin.

1. External psychological comfort. It’s a very delicate thing playing tricks on us daily. You cannot feel, touch or see it, but you can detect if you analyze your behavior. An analysis of the last three days is enough!

– If you chose to go home and not to the sports club (even if you have the daily regimen),

– If you forget to wash your hair in the morning and quickly solve the issue with a “queue de cheval” to hide it,

– If you prefer to sleep 20 minutes more rather than use them for a cool fresh makeup,

– If you prefer wearing jeans instead of an elegant dress or you favorite suit,

Nota bene

– If you don’t have enough money, you want a career, but you are not ready to take risks, to change your current job or to spend your evenings at trainings for professionals, or do a second stydy degree,

– If you spend most of your weekends in bed in your pajama, instead of going out to see what happens in the world

That’s dangerous! Your external psychological comfort hinders your self-development! You have to make a change, that is, all that is written above should be 180 degrees opposite.

1. Internal psychological comfort. It is an absolutely essential thing, internal balance and peace of mind, self-esteem, self-appreciation. I dislike to see girls not enjoying their life, without smile and almost without character. This is a serious problem especially if you do not know what to do and what you deserve!

Learn to enjoy every day and the small things, love the people that are in your life. Do not wait that somebody has to offer you everything OBTAIN IT BY YOURSELF! Be positive and  enjoy your life! Nobody needs by his isde a sour face and a girl that is never satisfied even if the lunch takes place at Marius Restaurnat (for there are the most beautiful breakfasts on Sunday morning, trust me!)

The fact is that the two comfort zones intersect each other so smoothly that we confuse them. Eventually the external psychological comfort influence the inside one and vice versa.

But I know for sure, if you have the internal psychological comfort that totally depends on you, how you get it, how you mantain it, the external comfort will have another description, will become one with other priorities and goals!

Wake up, do the gymnastics, have a healthy breakfast and, smiling,  go conquer a new day!

Advertisements
This entry was posted in Poezie and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Fetele și confortul psihologic

  1. tatiana says:

    yes, tu trezesti oamenii din hibernare, bravo!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s