V-ați gîndit vreodată…

V-ați gîndit vreodată că veți învăța să nu regretați o greșeală care să ducă la schimbări grave în viața voastră, dar veți ști să mergeți cu capul sus și zîmbet sincer?

V-ați gîndit vreodată că veți lua o decizie corectă la  ora 1 noaptea, ascultînd discuția prietenilor la un ceai, o decizie pe care ați tot amînato de 4 luni ?

V-ați gîndit vreodată că veți aștepta un an ca să vă sune o prietena care și-a pierdut copilul și s-a izolat de toți, pentru ca apoi să vă întîlniți în transport și să povestiți una alteia cu ochii toate care s-au întîmplat timp de un an, de parcă nici nu a fost un an?

V-ați gîndit vreodată că persoanele pentru care ați jertvit multe în viață, dar ați renunțat la un moment dat din lipsă de reciprocitate, să revină peste cîțiva ani pentru a vă spune cît de mult vă apreciază și că regretă, iar voi să le tratați cu indiferenșă deja?

V-ați gîndit vreodată că nu întotdeauna trebuie să demonstrați că aveți demnitate și să trăiți conform regulilor pentru că persoanele cu adevărat importante în viața voastră vor ști să vadă sinceritatea voastră în deciziile pripite?

V-ați gîndit vreodată că sunteți fericiți necondiționat doar fiind simpli și sinceri cu dorințele și intențiile voastre lăuntrice și alegînd intenționat să pierdeți în favoarea tentațiilor?

V-ați gîndit vreodată că oamenii care v-au jignit prin comportament și atitudine să recunoască peste timp că sunteți o persoană fantastică și că au greșit iar voi să nu reacționați negativ, pentru că demult i-ați iertat, spre neștiința lor?

Nici eu …

 

 

[EN]   Have you ever thought …

Have you ever thought that you will learn to never regret a mistake that has lead to serious changes in your life, but you’ll learn how to walk with your head up and smile sincerely?

Have you ever thought that you will finally take a right decision at 1 am, listening to your friends’ discussion with a cup of tea, a decision that you’ve been avoiding for 4 months?

Have you ever thought that you’ll wait during one year a friend’s call who has lost a child and  isolated herself from everyone, and then to meet her in transport and to have an eyes talk about what happened during that year,as if you never had that year?

Have you ever thought that people for whom you sacrificed a lot in your life, but you gave up a time for lack of reciprocity, will return after few years to tell you how much they appreciate and regret, and you will treat them with pay-back difference?

Have you ever thought that not always you have to show your dignity and to live according to the rules because the people that are really important  in your life will be able to see your sincerity in nasty decisions?

Have you ever thought that you are unconditionally happy just being simple and sincere to your inner desires and intentions and choosing intentionally to lose in favor of temptations?

Have you ever thought that people who have offended you trough their behavior and attitude will recognize after years that you are a fantastic person and that they were wrong and you will not react negatively, because you’ve already forgiven them long ago to their total ignorance?

Never did I ….

Advertisements
This entry was posted in Poezie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s